Sonnien hankinta

Olemme kuulleet "kauhutarinoita", joiden mukaan joku on joskus hankkinut jalostussonninsa teuraaksi menevien joukosta. Tälläiseen ajattelemattomuuteen ei missään nimessä kannata sortua. Sonni on kaikkein tärkein eläin laumassa, koska se periyttää ominaisuuksiaan jokaiseen tilalla syntyvään vasikkaan. Pelkästään jälkeläisten teuraspainoissa saattaa olla useiden kymmenien kilojen etu perintötekijöiden erojen vuoksi. Tälläinen painoero merkitsee mahdollisessa suoramyynnissä useiden satojen eurojen lisätuloa!

Sonnin hankinnassa on mielestämme viisi tärkeää asiaa: rakenne, luonne, terveys, sorkat/jalat sekä oletettavat/tiedetyt syntymäpainot. Jokainen saa laittaa nämä omaan järjestykseensä. Pelkästään se, että "saa samat tuet" ei oikeuta kitsastelemaan tässä tärkeässä hankinnassa! Kiertele ja vertaile - kun oikea osuu kohdalle, niin sen kyllä tietää. Luota vaistoosi! Meillä kävi ensimmäisellä kerralla vieläpä niin, että tavallaan sonnikin valitsi meidät!

Älä osta sonnia näkemättä. Äläkä osta sonnia, jonka ominaisuuksia et voi vertailla käsin tunnustelemalla. Kokeile reilusti painelemalla takaosan lihakkuutta ja niskan jykevyyttä. Mittaile selän pituutta ja leveyttä. Mikäli sonni ei anna sinun tehdä tätä, niin voi epäillä sen luonnetta ja sopivuutta. Normaali, hyvähermoinen ja käsittelyyn tottunut nuori sonni antaa sinun tehdä kaiken tämän. Lähesty kuitenkin eläintä rauhallisesti, ettei se pelästy. Tarkkaile sonnin sorkkien rakennetta ja katso sen askeltamista kun se liikkuu laitumella. Nenärengas on hyvä lisävaruste ihan varmuuden vuoksi ja toisaalta se mahdollistaa osallistumisen näyttelyihin.

Kysele hintoja ja vertaa laatua. Voit yllättyä, että hyväkään sonni ei välttämättä ole merkittävästi
hintavampi, kuin se teurasjonosta repäisty!

Ota myös huomioon sellainen, ihan järkevä vaihtoehto, että hankit pelkkiä sonneja. Tiloilta voi kyllä ostaa vuoden ikäisiä, vieroitettuja poikia, jolloin säästyy poikimisten mukanaan tuoma ylimääräinen jännitys, "korvamerkkirumba" ja varsinkin vieroittamisen mukanaan tuoma työ. Tämä vaihtoehto voisi erityisesti tulla kyseeseen, jos eläimiä tarvitaan pelkästään maisemanhoitajina ja/tai lihantuottajina suoramyyntiin. Sonni on yleensä hiehoa rauhallisempi ja yksinkertaisempi pitää ja hoitaa. Sonnit on parasta pitää suhteellisen pienissä laumoissa, niin vältytään turhilta valtataisteluilta.

Toinen vaihtoehto on eläinten leikkaaminen häriksi, jolloin valtataistelut loppuvat kerralla. Eläinten stressin välttämiseksi laumojen koostumusta ei kannatajatkuvasti muutella ja yksinäistä isompaa ei saa laittaa isoon "nuorisolaumaan".